โครงการฝึกอบรมอาชีพสำหรับประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2560(หลักสูตรขยายพันธุ์พืช)

เมื่อ 31/05/2017 เวลา 14:45:04 น.

 วัน พุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2560 ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย