ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย เรื่อง ชื่อผู้มีสิทธิสมัครรับเลือกตั่้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ผถ./สถ.4/5

เมื่อ 26/10/2021 เวลา 11:21:16 น.