รับโอนพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก

เมื่อ 23/07/2018 เวลา 13:04:27 น.

 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย มีความประสงค์รับโอนพนักงาน ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ ปก/ชก ติดต่อสอบถามได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย 053 178580 ต่อ 18