องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปีงบประมาณ 2563

โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ปีงบประมาณ 2563 บ้านเด็กชาย ธนาวุฒิ เขียวสุทธิ บ้านเลขที่ 52/2 ม.4 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย โดยองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และผู้นำชุมชนในหมู่บ้าน งบประมาณ 20,000 บาท 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 382533 ครั้ง กำลังออนไลน์ 9 คน
Last Update © 2020 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft