องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชน กิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทำไม้กวาดดอกหญ้าด้ามถักลายไว้ใช้ในครัวเรือน

อบต.แม่ลอย ได้ดำเนินการโครงการส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก่ประชาชน กิจกรรมลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ทำไม้กวาดดอกหญ้าด้ามถักลายไว้ใช้ในครัวเรือน ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุม อบต.แม่ลอย 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 382519 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน
Last Update © 2020 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft