องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการสร้างการมีส่วนร่วมแกนนำสุขภาพตำบลแม่ลอย ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอยได้ดำเนินโครงการ สร้างการมีส่วนร่วมแกนนำสุขภาพตำบลแม่ลอย ประจำปี 2558 ในวันที่ 3 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้แก่แกนนำสุขภาพตำบลแม่ลอยในการดูแลสุขภาพของตนเองและประชาชนในตำบลให้มีสุขภาพที่ดีขึ้น โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ จำนวน 2 ท่าน คือ นายสมพล วีระพงษ์สุชาติ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ชร. และ นางโสภา อยู่อินไกร นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ รพ.ชร. 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
ผู้เข้าชมเว็บ 229561 ครั้ง กำลังออนไลน์ 40 คน
Copyright © 2016 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft