องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
 
หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการวันพระสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตำบลแม่ลอย ประจำปี 2561

โครงการวันพระสัญจรในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาตำบลแม่ลอย ประจำปี 2561 ดังนี้ วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม 2561 ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 9 สถานที่ ณ วัดแม่ลอยไร่ วันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 แรม 8 ค่ำ เดือน 9 สถานที่ ณ วัดพลอยโสภณ วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561 ขึ้น 8 ค่ำ เดือน 10 สถานที่ ณ วัดศรีมงคล วันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 แรม 8 ค่ำ เดือน 10 สถานที่ ณ วัดเกี๋ยงดอย วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561 แรม 15 ค่ำ เดือน 10 สถานที่ ณ วัดหนองข่วง 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
ผู้เข้าชมเว็บ 292381 ครั้ง กำลังออนไลน์ 10 คน
Copyright © 2016 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft