หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่วมพิธีมอบเมล็ดพันธ์ุข้าว

วันที่ 19 มกราคม 2565 นายธนาวุฒิ กาไชย นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย และนายธานี สุทธศิลป์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้แก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกของศูนย์ผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนตำบลแม่ลอย ณ ศูนย์ผลิตข้าวชุมชนตำบลแม่ลอย (แปลงสาธิตข้าวอินทรีย์แม่ลอยไร่) หมู่ที่ 11 ตำบลแม่ลอย อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่เกษตรกรที่ได้รับ

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 659944 ครั้ง กำลังออนไลน์ 14 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft