หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทาง) บ
ประกาศเมื่อ 15/06/2020 เวลา 14:47:10 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดมีไหล่ทางสอง
ประกาศเมื่อ 15/06/2020 เวลา 14:39:10 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาหมู่บ้าน
ประกาศเมื่อ 27/05/2020 เวลา 10:57:29 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็
ประกาศเมื่อ 27/05/2020 เวลา 10:54:06 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการว่างท่อเมนท์ระบบประปาหมู่บ้าน บ้านศรีมงคล หมู่
ประกาศเมื่อ 26/05/2020 เวลา 10:27:00 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมรางระบายน้ำค
ประกาศเมื่อ 26/05/2020 เวลา 10:20:21 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเ
ประกาศเมื่อ 01/05/2020 เวลา 11:15:21 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริม
ประกาศเมื่อ 01/05/2020 เวลา 11:12:50 น.
จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู) ชนิด
ประกาศเมื่อ 30/04/2020 เวลา 13:58:57 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 30/04/2020 เวลา 13:53:54 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ ถึง มีนาคม
ประกาศเมื่อ 22/04/2020 เวลา 09:11:29 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่ม
ประกาศเมื่อ 03/04/2020 เวลา 15:27:39 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม
ประกาศเมื่อ 03/04/2020 เวลา 15:25:16 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ชนิดไม่มีไหล่ทาง) บ
ประกาศเมื่อ 02/04/2020 เวลา 16:28:13 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลอยไร่
ประกาศเมื่อ 02/04/2020 เวลา 16:25:58 น.
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ ๑
ประกาศเมื่อ 05/03/2020 เวลา 09:55:33 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 03/03/2020 เวลา 10:56:23 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาโครงการวางท่อเมนท์ระบบประปาหมู่บ้าน
ประกาศเมื่อ 24/02/2020 เวลา 11:15:44 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเ
ประกาศเมื่อ 24/02/2020 เวลา 11:10:06 น.
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต
ประกาศเมื่อ 24/02/2020 เวลา 11:05:00 น.

รายการข่าวทั้งหมด 203 รายการ : 11 Page : << Back [ 1 ][ 2 ] 3 [ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 486866 ครั้ง กำลังออนไลน์ 15 คน
Last Update © 2021 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft