หนองข่วงน้ำใส     ป่าไม้เขียวขจี     ดีเด่นวัฒนธรรม     ล้ำเลิศครูบาอภิวงศ์     ดำรงเกษตรอินทรีย์     วิถีชีวิตพอเพียง
ข้อมูลทั่วไป
คำขวัญ วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ข้อมูลพื้นฐานตำบล
สภาพเศรษฐกิจ
ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
โครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งท่องเที่ยว
แผนที่
ทรัพยากรธรรมชาติ
อำนาจหน้าที่
โครงสร้างทางการบริหารงาน
โครงสร้างส่วนราชการ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
Social Network
ร้องเรียนทุจริต
 
โครงสร้างบริหาร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
ผู้บริหารฝ่ายประจำ
สำนักปลัด
กองคลัง
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กองช่าง
หน่วยตรวจสอบภายใน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 18/04/2022 เวลา 16:27:40 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 18/04/2022 เวลา 16:23:57 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 18/04/2022 เวลา 16:21:09 น.
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาโครงการก่อสร้างระบบประปาหอสูง บ้านศรีมงคล หมู่ที่
ประกาศเมื่อ 17/03/2022 เวลา 15:42:50 น.
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างระบบประปาหอสูง บ้านศรีมงคล หมู่ที่ ๑๒ ตำบ
ประกาศเมื่อ 17/03/2022 เวลา 15:20:02 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รู
ประกาศเมื่อ 08/03/2022 เวลา 14:58:17 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รู
ประกาศเมื่อ 08/03/2022 เวลา 14:57:02 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 08/03/2022 เวลา 09:03:04 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 08/03/2022 เวลา 08:42:20 น.
เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อจัดหารถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำ (
ประกาศเมื่อ 20/10/2021 เวลา 16:42:05 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่ล
ประกาศเมื่อ 30/09/2021 เวลา 10:06:31 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกี๋ยงลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแม
ประกาศเมื่อ 30/09/2021 เวลา 10:04:30 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกี๋ยงดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม่
ประกาศเมื่อ 30/09/2021 เวลา 09:55:44 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านสันเจริญ หมู่ที่ ๘ ตำบลแม่
ประกาศเมื่อ 27/09/2021 เวลา 16:29:25 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการขุดเจาะบ่าบาดาล บ้านเกี๋ยงลุ่ม หมู่ที่ ๓ ตำบลแ
ประกาศเมื่อ 27/09/2021 เวลา 16:25:58 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล บ้านเกี๋ยงดอย หมู่ที่ ๒ ตำบลแม
ประกาศเมื่อ 27/09/2021 เวลา 16:24:12 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รู
ประกาศเมื่อ 21/09/2021 เวลา 15:25:16 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (รูปตัวยู
ประกาศเมื่อ 17/09/2021 เวลา 11:13:24 น.
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม
ประกาศเมื่อ 17/09/2021 เวลา 11:09:44 น.
ประกาศราคากลางตามโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพัก บ้า
ประกาศเมื่อ 15/09/2021 เวลา 13:30:41 น.

รายการข่าวทั้งหมด 247 รายการ : 13 Page : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ] Next>>

 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลอย
158 ม.8 ต.แม่ลอย อ.เทิง จ.เชียงราย 57230 โทร. 053-178580 แฟกซ์ 053-178580 ต่อ 18
Email Address : maeloiml158@gmail.com
ผู้เข้าชมเว็บ 660019 ครั้ง กำลังออนไลน์ 11 คน
Last Update © 2022 www.maeloi.go.th. All Rights Reserved.
Design by Chiangrai Enter Soft